Polityka plików cookies

ZEUS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000316680, posiadająca NIP: 5832084197 oraz REGON: 191253388, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 728 722,00 zł wpłaconym w całości, niniejszym informuje, iż:

 1. używa na swoich stronach www technologii „cookies” („ciasteczek”), służącej do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika końcowego a także jego aktywności na nich;

 2. pliki cookies są to pliki tekstowe, kojarzone jedynie z przeglądarką internetową użytkownika, zawierające dane dotyczące aktywności użytkownika na stronie, wysyłane przez serwis do urządzenia użytkownika;

 3. pliki cookies nie zawierają danych użytkowników oraz są anonimowe;

 4. pliki cookies przesyłane i przechowywane są jedynie w celach statystycznych i analitycznych;

 5. w ramach naszej strony internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. w większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika, jednakże informujemy, że możliwa jest zmiana domyślnych ustawień, umożliwiająca zablokowanie zapisywania plików cookies; możliwe jest również skasowanie dotychczas przechowywanych plików; informacje dotyczące zmiany ustawień w zakresie plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej;

 7. przechowywane pliki cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika;

 8. korzystając z serwisu użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie przez Spółkę ZEUS S.A. technologii plików cookies, zgodnie z niniejszą polityką oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

Referencje

Potwierdzamy, że prace zlecone przez nas firmie ZEUS S.A. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. ZEUS S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, która profesjonalnie i sprawnie wywiązała się z całego zakresu umowy. Polecamy firmę ZEUS S.A. jako zaufanego partnera biznesowego I fachowego doradcę w zakresie energetyki i prac budowlanych.

GIWK

Wszystkie roboty zlecone firmie ZEUS S.A. w ramach naszej umowy zostały wykonane ze starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nasza współpraca przebiegła bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.

ZEUS S.A. zatrudnia wysokiej klasy projektantów z bogatą wiedzą techniczną, którzy przygotowują projekty w terminie oraz z wielką starannością. Możemy polecić firmę ZEUS SA jako profesjonalnego wykonawcę projektów  energetycznych, teletechnicznych I trakcyjnych oraz zaufanego partnera biznesowego.

NORD Investment Sp. z o.o.

Prace zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązujcą sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Otrzymaliśmy także przejrzystą i kompletną dokumentację podwykonawczą. Polecamy ZEUS S.A. jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Firma ZEUS S.A. zatrudnia pracowników z bardzo wysokimi kwalikacjami zawodowymi, co przekłada się na profesjonalizm wykonanych prac i upoważnia nas do rekomendowania spółki ZEUS jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę robot.

SKANSKA

Prace projektowe zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane z należytą starannością, w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę techniczną. Spółka ZEUS dała się poznać jako profesjonalista w swojej branży i wykazała się dużym zaangażowaniem w powierzone jej prace.

Firma ZEUS S.A. zlecone przez nas roboty, wykonała terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Dodatkowym atutem jest to, że prace wykonano w sposób umożliwiający utrzymanie projektu w gotowości do bezprzerwowego funkcjonowania, skracając do minimum przestoje spowodowane przełączeniami.

Energa